Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Diode På/Av

Montasje

Responsive image

Oppgave

I dette prosjektet vil vi se på hvordan vi får en diode til å lyse og slukke med Python kode.

For å få fullt utbytte av denne oppgaven burde du kjenne til hva:

 • En lysdiode er.
 • Hva en motstand er.
 • Ha satt opp Raspberry PI og vet hva Python er.

Utstyrsliste

 • Raspberry PI model 3 med Raspbian installert
 • Strømforsyning med minimum 2,1A og microUSB
 • Breakout board eller ledninger over til et prosjekt brett
 • Motstander på 65ohm eller mer, 1stk
 • Lysdiode

Koblingsskjema

Responsive image

Hva ser vi?

Det vi kan se på koblingsskjema er hvordan enhetene er koblet sammen. Til venstre har vi tilkoblingen til GPIO pinne 21 på RPien. På montasjetegningen kan du se at det går en ledning fra pinne 21 på "breakout board" over til en pinne på bredboard, og gjennom motstanden. Deretter er det kobling fra motstanden til anoden på lysdioden, og fra katoden og over til jord/GND.

Datasheet

Responsive image

Kode for oppgave

#Alt som står etter en slik firkant som foran denne linjen er kommentarer.
#importerer et bibliotek som heter RPi.GPIO og kaller det IO
import RPi.GPIO as IO

#setter IO til Broadcom (det er en produsent av ICer)
IO.setmode(IO.BCM)

#Siden de fleste bena på GPIO kan være både innganger og utganger
#må vi sette hva vi skal bruke benet med dioden på til (OUT)
#Altså! Ben nummer 21 (GPIO21) settes til OUT
IO.setup(21,IO.OUT)

#Deretter setter vi benet til HIGH, altså til 5 volt
#Vi har nå 5 volt over dioden og transistoren, som deles mellom dem (se Vf i databladet til dioden)
IO.output(21,IO.HIGH)

Oppgaver

I oppgavene under skal du endre på koden over for å løse oppgavene

 1. Kan du lage kode for å slukke dioden.
 2. Kan du koble inn en diode til som lyser og slukker sammen med koden over
 3. Prøv med fem dioder
 4. Prøv om du kan lage koden så smart som mulig (da må du nok ut å søke på internet)