Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Videoer

Planlegge

Når vi skal planlegge et kringkastingsanlegg for mottak av tv og radio er det viktig å kunne noe om antenner, og mottaker utstyr. I denne videoen går jeg gjennom en tenkt eksamensoppgave og forklarer hvordan man kan gå frem for å starte på oppgaven

Blokkskjema - Kaskadenett

I den forrige videoen snakket vi om hvordan starte på oppgaven og planlegge noe. Planlegging trenger et blokkskjema for å vise "blokkenen" i installasjonen, det tar vi opp i denne videoen

Blokkskjema - kombinert Stjerne og Kaskadenett

I den forrige videoen snakket vi om et rent kaskadenett. Siden det kun er lov å bruke dette i samme boenhet, har vi i denne videoen også snakket om stjernenettet i kombinasjon med kaskadenettet fra oppgaven vår.

Linkbudsjett

I de foegående videoene har vi snakket om hvordan gå frem når vi skal planlegge et anlegg for bakkenett. I denne videoen ser vi på hvordan vi regner ut et linkbudsjett for å få det samme tapet frem til alle antenneuttakene i anlegget.