Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Sette i drift

Utstyr som må sjekkes

Når vi setter i drift et kringkastingsanlegg er det godt å ha en sjekksliste på hva som skal sjekkes

 1. Finjustere - antenne
 2. Måle demping i kabler i dB
 3. Måle alle uttak i dBuV
 4. Sjekke støy på kanaler og frekvenser
 5. Justere forsterker
 6. Søke inn kanaler på utstyr
 7. Vertifisere at alle kaneler er innstillt og ser bra ut

Finjustering

Fininnstilling av antennen betyr at vi bruker et måleinstrument for å lese av styrken i mottatt signal og justerer antenne forsiktig inn slik at vi får inn sterkest mulig signal, målt i dBuV (desibel mikrovolt). Når vi har stilt inn antennen skrur vi den fast godt.

Måle demping i kabler

Deretter går vi inn og måler signalet på første tilkoblingspunkt etter antennen. Er signalet som forventet? og hva er det vi forventer? Hvis vi ser på tabellen under, kan vi se at tapet øker når frekvensen øker.

Utdrag fra datablad på kabel

Demping ved forskjellige frevenser på 100 meter kabel (dB/100m)FrekvensTap (dB)
1 MHz0,9
10 MHz2,8
20 MHz4,0
50 MHz6,3
100 MHz9,1
200 MHz13,0
500 MHz21,2
1000 MHz31,0
2000 MHz45,7
3000 MHz57,8

Måle uttak

Når du måler uttaket skal det måle det samme eller i nærheten av det du har bergnet deg frem tili planleggingen av punktet. Er det avvik, må du feilsøke for å finne ut hva avviket skyldes. Minste tillatte signalstyrke for DVB er 48-dBuV. Alle uttakene i systemet skal ha omtrent samme signalstyrke hvis linkbudsjettet er gjort riktig.

Støy og signal

Det efte en del støy på signaler, spesielt hvis antennen er plassert et sted som gir my refleksjoner og hindringer som kan være i siktlinjen eller i nærheten av den. Signal og støy på signalet kalles ofte for S/I eller signal to interferer, som betyr signal i forrhold til støy. Støy kan være uønskede refleksjoner av signalet eller andre systemer som bruker samme frekvenser. I disse systemene er det ingen andre som bruker samme frekvenser, så hvis det er støy er det ofte fra refleksjoner og da må antennen flyttes, eller hindringer fjærnes.

Forsterker

Hvis signalstyrken er for lav skal det monteres en forsterker så nærme antennen som mulig, eller skifte til en antenne med høyere forsterkning. Forsterkerern må justeres inn slik at det er godt nok signal i systemet, på alle kanler, men ikke mer.

Oppgaver

Gruppeoppgaver 3-4 pers. Finne riktig rettning for antenner (lag svar ark og lever på its!)

 1. Dere skal finne riktig rettning for antennene
 2. Mål signalstyrken på signalet
 3. Er de målte signalene som forventet? Og hvis ikke hva er årsaken til det? Hvordan løse det?
 4. Hvilke frekvenser kan dere lese av og er det forskjellig signalstyrke på frekvensene? Hvorfor? Hvilken frekvens er svakest?
 5. Forsk litt på instrumentet dere bruker, er det andre interessenente målinger vi kan lese av? Hvilke? Hvorfor?