Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Montere

Utstyr som skal monteres

Når vi skal montere et kringkastingsanlegg for mottak av tv og radio er det viktig å kunne noe om hvordan utstyret skal behandles, kunne ta vare på seg og andre. Husk at når du jobber på installasjon, kan det komme personer (små og store) som ikke har greie på hvor farlig utsyret og verktøyet kan være.

Når du har gjennomgått denne siden, skal du kunne montere

Yagi antenne

Yagiantennen er avhengig av å monteres et sted hvor den ikke står i veien for personer. Det betyr i all hovedsak at den skal monteres mer en 2,5 meter over bakken. I tillegg må den plasseres slik at det ikke står metalgjenstander i nærheten av den, på grunn av deformert antennediagram. Siden vi er i et land hvor det blåser mye og det er snø, samt at saltvann langs kysten kan spille inn må vi tenke på det.

Huskeliste yagi

Parabolantenne

Parabolantennen skal også monteres et sted hvor ikke personer ferdes, og her er det viktig. Signalet forsvinner hvis det kommer noe foran den, enten det er personer, fugler snø eller trær. Den skal monteres på minst 2,5 meter høyde slik at ingen stanger i den, og også her er det viktig å tenke på snø som kan rase fra tak og vind som tar tak i den. Vi monterer alltid disse antennene med rør som er kraftige, fordi den må stå helt i ro også når det blåser hardt.

Huskeliste parabol

Kabel

Kabel trekkes fra alle LNBer og til disqEQ. Fra disqeq trekkes det kabel langs vegg og til stedet for gjennomføring. Det er viktig å feste kabelen med klips eller legge den i kabelkanal. Selve gjennomføringen i vegg skal helst gjøres et sted det er laget gjennomføring fra før, for eksempel lufteluke. Husk å tette skikkelig hvis du må klippe litt i nettingen. Må du lage nye gjennomføring skal den ha en vinkel på 10 til 15 grader oppover slik at vann ikke renner inn. Du må også passe på at du ikke lager hull i vind eller fuktsperre, det er ikke greit. Forhær deg gjerne med kyndige snekkere eller annet bygningsansvarlig personell. Kabelen kan legges på kabelbroer og kabelkanaler og trenger da ikke være i rør. Kabel er valighvis godt beskyttet mot elektromagnetisk støy, men EN50174 må følges med hensyn til blandt annet avstand til lavspent.

Teknisk beskrivelse kabel

Når du skal montere kabel er det viktig å tenke på en del saker fra spesifikasjonene til kabelen

Bokser

Det settes opp bokser alle steder det skal hentes ut signal fra og trekkes kabel enten i rør (skjult anlegg) eller åpen forlegning (på vegg).

Splittere/tappere

Monteres på vegg eller legges i kabelbroer, i kabelkanaler osv. Ingen spesielle hennsyn å ta rundt dette bortsett fra å bruke bokser som passer for miljøet de skal stå i. Ute eller inne osv.

Oppgaver

Gruppeoppgaver 3 personer.

  1. Finn en god plassering av antennefeste på vedlagt tegning her
  2. Tegn på antenneplassering og hvor kabel skal gå, og føres inn i hytten
  3. Prøv om dere kan finne skruer som egner seg til antennefeste
  4. Hvordan ville dere festet kabelen, finn mulig egnet utstyr