Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Introduksjon til HTML og CSS

Tagger

I HTML snakker vi om tagger og elementer. Tagger er noe som brukes for å fortelle browseren hvordan det som kommer skal behandles og brukes før alt vi skriver. w3schools.com har en liste med alle tagger og eksempler på hvordan de brukes her.

Elementer

Elementer er når vi vanligvis både har en start tagg og en av slutt tagg. w3schools.com har en liste med alle tagger og eksempler på hvordan de brukes her.

Tagger og elementer

<!DOCTYPE html>
<html> <!-- dette er en kommentar, og det jeg vil si er at html er en start tag -->
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>

 <h1>Dette er en header av typen h1 (den største)</h1>

 <hr> <!-- hr er et eksempel på en tag som ikke har en slutt tag, men det er et element -->
</body>
</html> <!-- html her er en slutt tag -->
<!-- De to html taggene er et element tilsammen. Det gjelder html, head, body og h1 -->

Oppgaver

lage websider

  1. Lag en side som heter "tallsystemer.html" plasser den i din egen mappe for it11 og forklar på siden hva tallsystemer er. Bruk flest mulig tagger og bli kjent med dem!
  2. Hvis du ikke har en link allerede, så lage en nå. Den skal åpne en ny fane med matematikk.net og tallsystemer.
  3. Ta med et bilde på siden din
  4. Lag en liste med navn på forskjellige tallsystemer