Green World
En side om Miljø, Elektronikk, Programmering og litt til
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informasjonsteknologi
Elektronisk infrastruktur Raspberry PI Informatikk 1
Steng X

Koble til en MySQL database

Når du skal koble til en MySQL database med MySQLi, må vi definere opp noen variabler, lage en tilkobling og spare på verdiene i en variabel ($tilkoblingen). Deretter sjekker vi om tilkoblingen har gått bra, eller ikke med en if-setning. "die" vil sørge for at koden stopper og kjører ikke videre. Det kan oppstå hvis det er noe galt med Internet, eller serveren.


Koble til databasen med MySQLi

<php
$servernavn = "localhost";
$brukernavn = "root";
$passord = "";

// Lag en tilkobling
$tilkoblingen = new mysqli($servernavn, $brukernavn, $passorÿ;<ቐ̉>
// Kontroller tilkoblingen
if ($tilkoblingen->connect_error) {
    die("Tilkoblingen feilet: " . $tilkoblingen->connect_error);
}
echo "Du har koblet til databasen uten problemer";
?>

Fjellturer

Koble seg til fjellturer databasen som vi laget tidliger. Det som blir anderledes med denne koblingen i forrhold til den forrige, er merket med gul bakgrunn. Det som er forskjellig er at vi også velger den databasen som vi vil koble til. Det er fordi en kobling ofte har mange databaser. Jeg har også tatt bort det med å vise informasjon dersom koblingen er ok, fordi det egentlig ikke gir mening å hvise annet en feil.


Koble til fjellturer med MySQLi

<?php
$servernavn = "localhost";
$brukernavn = "root";
$passord = "";
$database = "fjellturer";

// Lag en tilkobling
$tilkoblingen = new mysqli($servernavn, $brukernavn, $passord, $database);

// Kontroller tilkoblingen og die sørger for at koden stopper der.
if ($tilkoblingen->connect_error) {
    die("Tilkoblingen feilet: " . $tilkoblingen->connect_error);
}
?>